Klame primátor Nesrovnal mestských poslancov?

Autor: Ivan Hitka | 2.7.2015 o 14:31 | Karma článku: 2,99 | Prečítané:  966x

Na poslednom rokovaní zastupiteľstva primátor Nesrovnal skonštatoval k bodu č. 45, že „vysloviť, že zmluva je neplatná, môže iba súd". Malo to asi znamenať, že vo veci už on urobil maximum a pre neho je týmto vec vybavená.

V zásade tak podporil aj vyhlásenie zástupcu magistrátu (spracovateľa predloženej informácie k bodu č. 45 v prvý deň rokovania), že „pozemok je predaný“. Podľa primátora by niekto, ak sa domnieva, že zmluva je absolútne neplatná, mal osloviť súd. Mám teda za to, že ak pán primátor žiadny súd ani dodnes neoslovil, domnieva sa, že dotknutá kúpna zmluva je stále platná. Inak by asi bolo povinnosťou pána Nesrovnala súd osloviť, resp. iniciovať takéto oslovenie súdu. Či už v minulom volebnom období ako predseda Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, alebo teraz ako primátor.

Napriek môjmu vystúpeniu k bodu č. 45, v ktorom som poukázal na nezákonné konanie mesta, poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva celú tú frašku iba zobrali na vedomie. Okrem troch osôb, ktoré sa hlasovania zdržali, tak tí ostatní zrejme ani nevedeli, o čom vlastne hlasujú. Čo na tom, že takýmto hlasovaním odobrili pokračovanie nezákonného konania mesta vrátane značnej škody, ktorá tým mestu neustále vzniká!

Aby som informáciu magistrátu, ako aj postoj primátora Nesrovnala, k bodu č. 45 uviedol na správnu mieru, na druhý deň (25.06.2015) som opakovane v zastupiteľstve vystúpil v bloku, venovanom občanom a uviedol som pár faktov. Tu sú:

Vedúci oddelenia legislatívno-právneho na magistráte pán Katriak vo svojom právnom stanovisku z mája 2014 k predaju dotknutého pozemku okrem iného uviedol:

"Predmetná kúpna zmluva č. 048804509700 zo dňa 15.10.1997 JE absolútne neplatná."

"Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby nikdy NEBOL . Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.“

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy pán Nesrovnal vyššie uvedené právne stanovisko z oddelenia legislatívno-právneho vo svojom liste zo dňa 31.03.2015 zopakoval a teda ho potvrdil. Naviac uviedol aj túto skutočnosť:

"Následkov neplatnosti sa nemusí dovolávať žiadny z účastníkov konania a podľa súdnej praxe sa absolútne neplatný právny úkon ani NEVYHLASUJE!“

Prečo teda pán primátor na júnovom zastupiteľstve tvrdil pravý opak, netuším. Ale vysvetlenie by sa žiadalo.

V právnej analýze magistrátu zo dňa 27.10.2011 k dotknutému pozemku sa zase uvádza aj toto:

"Plnenie pri absolútne neplatnom právnom úkone JE bezdôvodným obohatením, ktoré je nutné bezodkladne odovzdať tomu, od koho bolo získané.“

"Nepokladám preto vôbec za náhodu, že toto moje vystúpenie zo dňa 25.06.2015 v zastupiteľstve v rámci bloku nazvanom „Vystúpenie občanov“ (hovoril som vtedy ako prvý) ktosi jednoducho odstránil a zo záznamu zastupiteľstva, dostupného na internete, tak moje vystúpenie jednoducho zmizlo!

A dodávam, že Hlavné mesto SR Bratislava je preto k dotknutému pozemku stále povinnou osobou! Vyplývajú mu z toho celkom konkrétne zákonné povinnosti, avšak mesto ich cielene a so zrejmým špekulantským úmyslom ignoruje a teda ich neplní! Mesto už dávno malo odovzdať aj iba nezákonne získané bezdôvodné obohatenie, ale drzo si ho stále ponecháva! Mesto tiež malo už dávno (bude to už 18 rokov!) inkasovať nemalé nájomné od súkromníkov za užívanie daného lukratívneho pozemku (cca 1.000 m 2 ) na bratislavskom Bôriku, ktorí dotknutý pozemok užívajú bezplatne, nezákonne, bez právneho nároku a aj bez akéhokoľvek súhlasu poslancov Mestského zastupiteľstva, či primátora. Výška nájomného za pozemok, o ktorý je mesto dodnes zo zákona povinné starať sa ako riadny hospodár, je tak veľká 0,00 EUR! Jasne to naznačuje „záujem“ o hospodárnosť a efektivitu mestských „hospodárov“ v uplynulých rokoch, ale i do budúcnosti. S vlastným majetkom by takto sotva hospodárili, s prakticky stále „mestským“ pozemkom si to dovoliť môžu. Prečo nie, keď občanov (a žiaľ, ani poslancov) to nezaujíma.

Vzhľadom na celkom zrozumiteľné právne názory zástupcov mesta, uvedené vyššie, je už dúfam každému jasné, že právny stav sa absolútne neplatnou kúpnou zmluvou vrátil do bodu „0“. A na júnovom zastupiteľstve niekto poslancov iba cielene zavádzal, aby zakryl zodpovednosť mesta. Tá tým ale nezmizne!

Ešte dnes by ma niekto dať jasnú odpoveď, na základe akého právneho úkonu môže súkromník už 18-ty rok užívať prakticky stále mestský pozemok celkom zadarmo!

A spomeniem ešte aj časť rozsudku s právnym názorom Najvyššieho súdu SR:

"V prípade absolútnej neplatnosti právny úkon sa podľa súdnej praxe za absolútne neplatný nevyhlasuje, ale sa naň hľadí tak, ako keby nebol vôbec urobený a jeho neplatnosť pôsobí voči každému. Na absolútnu neplatnosť súd alebo iný štátny orgán prihliada z úradnej povinnosti bez toho, aby sa jej neplatnosti dotknutá osoba dovolávala."

V tejto súvislosti nemôžem vynechať ani zmienku o uznesení, ktoré zastupiteľstvo tuším jednohlasne prijalo dňa 11.06.2015. Na základe neho mal primátor na júnové rokovanie dňa 25.06.2015 predložiť materiál, predmetom ktorého malo byť staré a nezákonné uznesenie č. 600/1997 a spôsob jeho riešenia. Názov bodu č. 45 tohto rokovania, či iba ústna informácia jej spracovateľa, však ani raz toto uznesenie č. 600/1997 nespomenuli. A spôsob jeho riešenia už vôbec nie. Niekto tak celkom zámerne zase len odviedol pozornosť prítomných od podstaty veci. Z môjho pohľadu tak táto úloha pre primátora splnená nebola! Ostal som len prekvapený, že zastupiteľstvu to nijako nevadilo a na vedomie zobrali obsahovo niečo úplne iné, ako znelo ich predchádzajúce uznesenie. A takto konali napriek tomu, že spomínané uznesenie č. 600/1997 je evidentne zmätočné a nevykonateľné. A použiteľné v dnešnej podobe nie je ani v budúcnosti.

K celej kauze tak mám jediné vysvetlenie. Niekto sa chce za každú cenu vyhnúť zodpovednosti a z toho plynúcich dôsledkov. A zatiahol do toho aj mestských poslancov. Tie dopady asi musia byť takého rozsahu, že sa tomu niekomu oplatí radšej porušovať zákon. S vedomím, že táto spoločnosť to ustojí, verejnosť to nezaujíma (hoci obyvateľov mesta sa vec priamo a negatívne dotýka) a orgány, zodpovedná za odstraňovanie nezákonností, resp. za zabezpečenie zákonnosti, nezasiahnu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Protischránkový register má prvú obeť, vypovedali nájom bratislavskej stanice

Firma má v prenájme pozemky pred stanicou.

DOMOV

Ministra SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta, problémom sú stíhačky

Modernizáciu slovenského letectva chce minister odložiť.

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.


Už ste čítali?